Deze website is in ontwikkeling.

Mijn naam is Jennecke Stradmeijer en ik werk als trainer en levenscoach.

KO’AN Training is ontstaan vanuit de wens naar meer zachtheid, verbinding en eerlijkheid in het leven. Puur en met levensenergie. Ik wil graag voeden en inspireren. Luisteren met het hart. Er is moed voor nodig om onszelf te laten zien, vol te leven en in verbinding te zijn.

Levensplezier creëren en doen waar je diep van binnen naar verlangt. Durven springen zonder de uitkomst te weten, daar wil ik toe uitnodigen. Mijn ervaring is dat mijn gevreesde uitkomst niet de realiteit is. Iets uitspreken met een dierbare vind ik zo spannend, bang dat de relatie op het spel staat. Als ik het met een open hart en in kwetsbaarheid kan uiten, ontstaat er juist verbinding.
Leven vanuit liefde en aandacht, voor jezelf en de ander.

Graag draag ik bij aan het vergroten van medemenselijkheid binnen de samenleving. Waarin we met elkaar een open verbinding aangaan, vanuit gelijkwaardigheid, met kwetsbaarheid en het uitspreken van eenieders waarheid.

Zou het niet mooi zijn als door persoonlijke ontwikkeling ik dichter bij mijn ware natuur kom en uiteindelijk mijn leven en wat ik doe een gift aan de wereld mag worden.

DE ECHTE ONTDEKKINGSREIS IS GEEN SPEURTOCHT NAAR NIEUWE LANDSCHAPPEN, MAAR HET KIJKEN MET NIEUWE OGEN.