Sommige vragen zijn zo groot dat je ze met je hoofd niet op kunt lossen. Je zoekt naar jouw plek in het leven, twijfelt aan je eigen waarde of hebt geen woorden voor wie je bent of wat je voelt. Deze vragen brengen je mogelijk uit evenwicht. We noemen dit ook wel KO’AN vragen.

Betekenis van KO’AN

Een KO’AN is een vraag die je niet alleen met het verstand kunt beantwoorden. Een vraag die meestal al je hele leven met je meereist. Probeer je zo’n vraag met je hoofd op te lossen dan kom je vaak alleen maar verder vast te zitten. Een KOAN vraagt om een andere benadering. Een open, nieuwsgierige houding om aandachtig te luisteren en vragen te blijven stellen. Vanuit innerlijke wijsheid leer je anders omgaan met gevoelens, emoties en gedachtes. En als ook je lijf in beweging komt, kan er iets veranderen. Er ontstaat dan stevigheid om vanuit je eigen kracht naar buiten te treden.

De oever en het bootje

Een complex vraagstuk maakt soms dat je enkel oog hebt voor wat er niet is of wat er niet goed gaat. Je perspectief is beperkt en het voelt alsof je vastzit in je eigen gedachten. Als je vanuit een bootje naar de oever kijkt, dan lijkt het alsof de oever beweegt. Maar kijk je vanaf de oever naar datzelfde bootje, dan beweegt het bootje. Elk perspectief roept een andere ervaring op.

Om weer bij jezelf te komen heb je soms eerst leren weg te gaan. Ieder mens is waardevol en toch kan het gevoel van waardeloosheid zo de overhand nemen door de klappen van het leven. Juist dan kun je kracht putten uit wat er wel is. Dat is een beweging die ik als begeleider graag in gang zet. Daarbij gebruik ik de natuur en de dynamiek van de groep als ingang om te leren. En door te werken met gedichten, metaforen en kunst komen we tot nieuwe perspectieven.

Ben jij bereid om anders te kijken?

Er is moed voor nodig om naar het grotere geheel te kijken. Om je angsten en onzekerheden te onderzoeken. Om nieuwe wegen te ontdekken en daarbij ook eerlijk te zijn naar jezelf. En om te kijken wat je eigen aandeel is.

Elkaar ontmoeten en vanuit openheid delen hoe je iets hebt ervaren kan soms zo spannend zijn. Niet wetend hoe de ander reageert en of diegene jouw boodschap kan ontvangen zet je je mogelijk al schrap voor afwijzing. Kun je met een open hart jouw waarheid vertellen met oog voor de ander? Wanneer je de moed hebt om jezelf te laten zien ontstaat er echt contact en verbinding.

Ethische code Als coach ben ik aangesloten bij de ethische code van Phoenix Opleidingen. Mocht je ontevreden zijn met mijn werkwijze, dan hoop ik natuurlijk dat we hier samen over in gesprek kunnen gaan. Mocht je daarna nog steeds ontevreden zijn, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van Phoenix Opleidingen. Je vindt de klachtenprocedure op de website van Phoenix Opleidingen.