Regelmatig verzorg ik workshops en trainingen voor organisaties. Mijn hart gaat uit naar organisaties die actief zijn binnen het sociale domein en organisaties waarbinnen de natuur een rol speelt. Momenteel zet ik mij met veel liefde in voor onderstaande organisaties.

De Regenbooggroep
Deze stichting in Amsterdam droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar leven en werken. Dat er betrokkenheid is bij elkaars leven. Want ieder mens verdient een waardig bestaan. Ongeacht de omstandigheden waarin iemand verkeert. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. Voor de Regenbooggroep verzorg ik diverse trainingen voor dak- en thuislozen, migranten, mensen in armoede en mensen met psychische problemen.

Zie ook het kader onderaan deze pagina.

Gouden Mannen
Stichting Gouden Mannen is er voor mannen met een migratieachtergrond die de verbinding met zichzelf en de maatschappij zijn verloren. In anderhalf jaar komen de mannen wekelijks samen om te wandelen, te lunchen en een training te volgen. Als trainer leer ik hun om de verbinding te herstellen met zichzelf en de omgeving.

Lees hier hoe de mannen het ervaren (link naar reviews)

GGD Amsterdam
Groepsprogramma ‘Op weg met veerkracht’ is bedoeld voor ouderen in de leeftijd van 65 jaar en ouder. In 7 bijeenkomsten gaan we het thema’s aan de slag met als doel om ouderen die kampen met eenzaamheid of somberheid tools aan te bieden die helpen om veerkrachtiger te worden. Onderwerpen die aan bod komen: positief denken, raadplegen van hulpbronnen, dankbaarheid, wensen en grenzen aangeven. De training is interactief met creatieve opdrachten en  lichaamsoefeningen.

Zuid voor Mekaar
Bij de Voedselbank in de Pijp in Amsterdam heb ik samen met collega Letty Santé Zuid voor Mekaar opgericht. Een plek waar je wekelijks, geheel kosteloos activiteiten kunt ondernemen waar je een beter mens door voelt. Mensen die in (tijdelijke) armoede leven hebben geen geld over voor sport of bijvoorbeeld mee te doen met een dicht- of yogaclub. Doen waar je blij van wordt, maakt veerkrachtiger.

Leger des Heils
Op vrijwillige basis begeleid ik samen met een ervaringsdeskundige gespreksgroepen voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Veel daklozen hebben behoefte aan een veilige plek, waar ruimte is voor ontmoeting, verbinding en het delen van hun verhaal.

StreetPro
Stichting StreetPro is een non-profit organisatie die begeleidingsprogramma’s aanbiedt aan (dreigende) voortijdig schoolverlaters en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. StreetPro wil graag een positief toekomstperspectief aanreiken aan jongeren die om wat voor een reden dan ook buiten het (sociaal-maatschappelijk) systeem vallen. Met veel plezier en enthousiasme zet ik mij in als jongerencoach bij de jobcamps.

Voor het begeleiden van Pelgrimstochten in binnen- en buitenland werkt KO’AN Training samen met:
DailyPilgrim
Voor pelgrimstochten in binnen- en buitenland.

Wandel naar Jezelf
Pelgrimstochten door Portugal en Spanje. Bekijk hier het actuele aanbod.

In de spotlight: Regenboogprojecten De Regenbooggroep heeft diverse projecten.
Eén van die projecten is de Op Eigen Kracht Training. In tien bijeenkomsten werken we aan zelfvertrouwen en eigen waarde. Ook praktische zaken komen aan bod zoals: wat is de sociale kaart van Amsterdam? Waar kan ik terecht, waar heb ik behoefte aan? Hoe ga ik om met een klein budget? Hoe kom ik op voor mijzelf? 

Het vervolg op deze training is de Werk aan je Toekomst Training waarbij deelnemers in vier bijeenkomsten werken aan een persoonlijk doel, zoals het vinden van (vrijwilligers)werk. Tijdens de training is er aandacht voor communicatie-stijlen: Hoe communiceer je nu en hoe kan je dit zo effectief mogelijk doen om je doelen te bereiken? Je kan hiermee je voordeel doen, bijvoorbeeld in gesprek met een instantie of potentiële werkgever.

Veel mensen in armoede voelen zich eenzaam. Het sociale aspect binnen de training is daarom van groot belang. Door kennis en ervaringen uit te wisselen wordt de eigenwaarde versterkt. Deelnemers ervaren dit als heel waardevol en steunend. Ook organiseer ik op vrijwillige basis maandelijks een pelgrimswandeling door een park in Amsterdam. Een bezinnende tocht voor mensen die zijn aangesloten bij de Regenbooggroep of daar ooit een training hebben gevolgd.

Recommended Articles