Mijn hart gaat uit naar organisaties die actief zijn binnen het sociale domein en organisaties waarbinnen de natuur een rol speelt. Momenteel zet ik mij met veel liefde in voor onderstaande organisaties.

De RegenbooggroepDe Regenboog groep
Een stichting in Amsterdam die droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken en er betrokkenheid is bij elkaars leven. Ieder mens verdient een waardig bestaan. Ongeacht de omstandigheden waarin iemand verkeert. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens.

Op Eigen Kracht Training
De Regenbooggroep heeft diverse projecten. Één van die projecten is de Op Eigen Kracht Training met als peilers, vertrouwen, verbinden en versterken. In 10 bijeenkomsten werken we aan zelfvertrouwen en eigen waarde. Ook praktische zaken komen aan bod zoals: wat is de sociale kaart van Amsterdam? Waar kan ik terecht, waar heb ik behoefte aan? Hoe ga ik om met een klein budget? Hoe kom ik op voor mijzelf?
Veel mensen in armoede zijn eenzaam geraakt. Ook het sociale aspect binnen de training is van groot belang. Daarnaast ervaar ik dat deelnemers veel wijsheid in zich dragen en dat delen heel waardevol en steunend wordt bevonden.
Het vervolg op deze training is de Werk aan je Toekomst Training waarbij deelnemers in 4 bijeenkomsten werken aan hun doel, bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. De training is gestoeld op de Transactionele Analyse om mensen bewust te maken van het belang van de wijze van communicatie en met welke blik je naar jezelf en je omgeving kijkt.

StreetPro
Stichting StreetPro is een non-profit organisatie die begeleidingsprogramma’s aanbiedt aan (dreigende) voortijdig schoolverlaters en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. StreetPro wil graag een een positief toekomstperspectief aanreiken aan jongeren die om wat voor een reden dan ook buiten het (sociaal-maatschappelijk) systeem vallen.
Met veel plezier en enthousiasme zet ik mij in als jongerencoach bij de jobcamps.

Recommended Articles